O nas
Kornel Lukaszczyk (opiekun merytoryczny bloga)- założyciel i kierownik polskiej jednostki notyfikowanej o nr 2274. Wieloletni auditor wiodący dla systemów zarządzania jakością wg. ISO9001, ISO13485 oraz w zakresie oceny zgodności wyrobów medycznych z dyrektywą 93/42EEC i ustawą o wyrobach medycznych.
Z wykształcenia i zamiłowania jest elektronikiem i informatykiem. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystał np. jako konstruktor elektronicznej aparatury medycznej do diagnostyki elektrokardiograficznej oraz konstruktor nowatorskiego systemu do bezprzewodowego nadzoru EKG pacjentów zagrożonych zawałem serca MOBICARD.


 


Małgorzata Chynowska (redaktor bloga)- z TÜV NORD Polska związana jest od około dwóch lat. Odpowiedzialna za sprzedaż i marketing usług certyfikacji wyrobów medycznych oraz systemów zarządzania jakością wg. takich standardów jak ISO 13485 czy ISO 15378 oraz rozwijanie tych usług na rynkach zagranicznych. 

W obszarze szkoleń dla branży wyrobów medycznych odpowiada za promocję, sprzedaż, a także obsługę klienta na najwyższym poziomie. W pracy najwyżej ceni sobie partnerskie relacje biznesowe i satysfakcję klienta.
Nota Prawna

Kopiowanie i rozpowszechnianie tekstów opublikowanych na blogu jest dozwolone jedynie pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody właściciela. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej, ani jakiejkolwiek innej porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Korzystanie z treści udostępnionych na blogu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.